Openen van URL’s in een nieuwe browser in SharePoint

Joost

Tijdens de uitvoering van mijn werkzaamheden voor een klant kwam de vraag naar voren of bepaalde snelkoppelingen in een apart venster geopend zouden kunnen worden. Hier ben ik naar op zoek gegaan hoe dit te bewerkstelligen is en ben ik tot enkele oplossingen gekomen.

Koppeling in bovenste navigatie balk
Als je een koppeling in de bovenste navigatiebalk wil plaatsen en deze in een nieuw scherm wil openen kun je een stukje Javascript gebruiken om dit te bewerkstelligen. Om dit te doen plak je bijvoorbeeld de onderstaande code in het URL veld:

javascript:window.open(“http://www.centric.eu/”);void(0);

Door bovenstaande code in het veld te plakken zal er een nieuw scherm geopend worden waar de URL op wordt geopend. In het geval van dit voorbeeld zal de site www.centric.eu in een nieuw browserscherm geopend worden. Het toevoegen van links aan het menu aan de zijkant van een SharePoint pagina kan ook gedaan worden met behulp van dit stukje JavaScript. Ook hier zal de pagina in een nieuw venster geopend worden.  De bovenstaande oplossing kan ook gebruikt worden in editors die gebruikt worden voor het maken van blogs (Bijvoorbeeld Windows Live Writer 2011).
LET OP!: bovenstaande oplossing werkt niet als de publishing feature van SharePoint is geactiveerd. In dit geval heb je bij het aanmaken van een hyperlink al de mogelijkheid om aan te geven of de hyperlink in een nieuw scherm geopend moet worden of niet.

Koppeling in een lijst
Indien je een koppeling in een lijst wil plaatsen dan is dit ook mogelijk. Hiertoe dien je 4 velden toe te voegen aan een bestaande lijst, of als je een lijst met koppelingen wil maken dan dien je een custom list te maken (de template ‘Koppelingen’ is helaas niet te gebruiken omdat je bij de berekende kolom niet de beschikking hebt over het veld ‘Titel’ en ‘URL’):
– Naam Hyperlink
– URL
– selectievakje ‘Openen in een nieuw venster’
– Berekende kolom ‘Naam rapport’

door in de berekende kolom de volgende berekening toe te voegen wordt er een DIV gecreëerd waar de URL in wordt geplakt. Voeg in de berekende kolom de volgende berekening in (voor een Nederlandstalige site, zie onderstaande links voor de Engelstalige berekeningen):

=TEKST.SAMENVOEGEN(“<DIV><a href=”;URL;ALS([Openen in een nieuw venster]=WAAR;” target=’_blank'”;””);”>”;Titel;”</a></DIV>”)

Als de URL’s die in de berekende kolom opgebouwd worden, getoond moeten worden op een pagina, moet op deze pagina een stuk javascript geplaatst worden. Om dit te doen voeg je een ‘Inhoudseditor’ toe op de pagina. In de broneditor van dit type web part moet je de volgende Javascript code plakken:

  1: <script type="text/javascript">
  2: //
  3: // Text to HTML
  4: // Feedback and questions: Christophe@PathToSharePoint.com
  5: //
  6: var theTDs = document.getElementsByTagName("TD");
  7: var i=0;
  8: var TDContent = " ";
  9: while (i < theTDs.length) {
 10: try {
 11: TDContent = theTDs[i].innerText || theTDs[i].textContent;
 12: if ((TDContent.indexOf("<DIV") == 0) && (TDContent.indexOf("</DIV>") >= 0)) {
 13: theTDs[i].innerHTML = TDContent;
 14: }
 15: }
 16: catch(err){}
 17: i=i+1;
 18: }
 19: //
 20: // ExpGroupRenderData overwrites the default SharePoint function
 21: // This part is needed for collapsed groupings
 22: //
 23: function ExpGroupRenderData(htmlToRender, groupName, isLoaded) {
 24: var tbody=document.getElementById("tbod"+groupName+"_");
 25: var wrapDiv=document.createElement("DIV");
 26: wrapDiv.innerHTML="<TABLE><TBODY id=\"tbod"+ groupName+"_\" isLoaded=\""+isLoaded+ "\">"+htmlToRender+"</TBODY></TABLE>";
 27: var theTBODYTDs = wrapDiv.getElementsByTagName("TD"); var j=0; var TDContent = " ";
 28: while (j < theTBODYTDs.length) {
 29: try {
 30: TDContent = theTBODYTDs[j].innerText || theTBODYTDs[j].textContent;
 31: if ((TDContent.indexOf("<DIV") == 0) && (TDContent.indexOf("</DIV>") >= 0)) {
 32: theTBODYTDs[j].innerHTML = TDContent;
 33: }
 34: }
 35: catch(err){}
 36: j=j+1;
 37: }
 38: tbody.parentNode.replaceChild(wrapDiv.firstChild.firstChild,tbody);
 39: }
 40: </script> 

.csharpcode, .csharpcode pre
{
font-size: small;
color: black;
font-family: consolas, “Courier New”, courier, monospace;
background-color: #ffffff;
/*white-space: pre;*/
}
.csharpcode pre { margin: 0em; }
.csharpcode .rem { color: #008000; }
.csharpcode .kwrd { color: #0000ff; }
.csharpcode .str { color: #006080; }
.csharpcode .op { color: #0000c0; }
.csharpcode .preproc { color: #cc6633; }
.csharpcode .asp { background-color: #ffff00; }
.csharpcode .html { color: #800000; }
.csharpcode .attr { color: #ff0000; }
.csharpcode .alt
{
background-color: #f4f4f4;
width: 100%;
margin: 0em;
}
.csharpcode .lnum { color: #606060; }

Door de ‘Inhoudseditor’ onder de web parts te plaatsen waar de links in gecreëerd worden, zal de code uitgevoerd worden. In dit geval zul je dus de waarde te zien krijgen die in het ‘titel’ veld is ingevuld.

Voor meer informatie, zie ook de volgende URL’s:
Creëren van de benodigde custom list – http://blog.pathtosharepoint.com/2008/09/01/how-to-open-hyperlinks-in-a-new-window-or-not/
Meer informatie over het Content Editor Web part – http://blog.pathtosharepoint.com/2008/08/10/the-content-editor-web-part/
Gebruik van ‘Calculated Columns’ en HTML – http://blog.pathtosharepoint.com/2008/09/01/using-calculated-columns-to-write-html/

Advertenties

Microsoft ShowCase – filmpjes en een heleboel ideeën.

Joost

De afgelopen tijd heb ik enkele presentaties gegeven over SharePoint en Microsoft Office Communications Server 2007 R2. Daarnaast zijn we ook erg bezig met zaken als het nieuwe werken en Microsoft SharePoint. Om ook te bekijken hoe Microsoft tegen deze onderwerpen aankijkt en om mijn presentaties wat interactiever te maken gebruiken we regelmatig filmpjes.

Microsoft heeft al enkele jaren een site gepubliceerd waar zij filmpjes over bijvoorbeeld het huis van de toekomst publiceren, maar ook het werken van de toekomst. Deze site Microsoft Showcase is voor iedereen te bekijken en ook de filmpjes die hier zijn terug te vinden. Daarnaast worden er op deze site enkele filmpjes gepresenteerd van aanvullende toepassingen voor bijvoorbeeld Office applicaties getoond.

De volgende filmpjes vond ik zelf wel interessant:

Microsoft SharePoint 2010:
SharePoint in Plain English – http://www.microsoft.com/showcase/en/us/channels/sharepoint

Microsoft Lync en Office Communications Server 2007 R2:
Lync – http://www.microsoft.com/showcase/en/us/channels/lync
Mogelijkheden OCS 2007 R2 – http://www.microsoft.com/showcase/en/us/details/91c4821c-6d32-45a3-8505-38b03aad85b9

Microsoft’s toekomst visie:
Productivity Future Vision – http://www.microsoft.com/showcase/en/us/channels/officelabs

Het onderstaande filmpje is trouwens ook leuk (het geeft de mogelijkheden van Microsoft Office Communications Server 2007 R2 weer, maar dan in een scenario die je tegenkomt in de film ‘The devil wears Prada’):

Mocht je nog andere interessante filmpjes hebben dan hoor ik dat ook graag! Mail me dan de link eens!

NINTEX workflow 2010 – een inzicht de in de mogelijkheden – de start

Joost

Een week of 2 geleden heb ik de cursus NINTEX Workflow 2010 gevolgd. Deze cursus heb ik als web cursus gevolgd. Dit betekende dat ik uiteindelijk 3 dagen thuis voor de computer gezeten, met een live meeting verbinding naar Engeland. Helaas voor mij zat ik in de Middle East time zone, dit betekende dat ik elke dag om uiterlijk 07.30 moest inloggen. Maar al met al vond ik het een zeer leerzame training en heb ik er veel geleerd. In deze (en de volgende blog posts) wil ik enkele zaken delen die ik van de cursus heb opgestoken.

Algemene inleiding NINTEX Workflow 2010

Met behulp van NINTEX Workflow 2010 geef je de gebruikers of de beheerders van de SharePoint omgeving de mogelijkheid om eenvoudig workflows te creëren. Om een workflow met behulp van NINTEX Workflow 2010 in elkaar te zetten hoef je absoluut geen programmeer kennis te hebben. Door het oppakken van bouwblokken en deze op de juiste plaats in de workflow designer te plaatsen kan iedereen een workflow in elkaar zetten.

in onderstaande figuur wordt weergegeven hoe NINTEX Workflow 2010 geplaatst worden binnen de SharePoint omgeving in vergelijking met de andere SharePoint tools voor het creëren van workflows.

Workflow tools in SharePoint 2010

Installatie van NINTEX Workflow 2010

NINTEX Workflow 2010 is een workflow pakket dat binnen SharePoint 2010 wordt geïnstalleerd. Dit pakket werkt niet op de 2007 versie van SharePoint. Hiervoor is de NINTEX Workflow 2007 versie beschikbaar. NINTEX is een Windows installer die op alle Front End servers van de SharePoint omgeving geïnstalleerd moet worden. Op de achtergrond installeert deze installer diverse WSP’s en features binnen de SharePoint omgeving. Uiteindelijk zal je NINTEX Workflow 2010 terugzien op de Central Administration pagina van SharePoint.

image

Na de installatie van NINTEX Workflow 2010 zullen de geïnstalleerde features ook gedeployed moeten worden naar de web applicaties waar NINTEX Workflow 2010 gebruikt zal gaan worden. Dit doe je door de oplossingen aan te klikken en te deployen naar de web applicaties die voor de organisatie van belang zijn (dit is ook mogelijk met de STSADM command: ‘STSADM –o deploysolution’). Nadat de features zijn toegevoegd aan de verschillende web applicaties zullen de features ook op Site Collectie niveau en op Site niveau geactiveerd moeten worden.

Configureren van NINTEX Workflow 2010

Voor het configureren van NINTEX Workflow 2010 moeten enkele configuraties gemaakt worden. Zo zal er een Configuratie database gecreëerd moeten worden (deze database dient tevens als content database voor de workflows). Vervolgens zal de licentie geïmporteerd moeten worden. Ook zal

Nadat de bovenstaande stappen zijn ondernomen moeten er enkele stappen ondernomen worden die voor elke organisatie anders kunnen zijn. Als eerste moeten de globale settings ingevuld worden. Hier moeten de e-mailadressen van de e-mails geconfigureerd worden. Tevens is het vanaf deze locatie mogelijk om eenvoudig andere templates aan e-mails te koppelen. Daarnaar moet er in Central Administration aangegeven worden welke blokken er beschikbaar zijn voor het maken van de workflows. Tevens kan LazyApporal geconfigureerd worden (hierover binnenkort meer!). En als laatste kunnen er enkele standaard omgevings variabelen gedefinieerd worden. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan een gebruikersnaam en wachtwoord voor het aanspreken van web services. In dit geval configureer je de Gebruikersnaam en Wachtwoord in Central Administration en kunnen de gebruikers deze credentials gebruiken, zonder dat zij zien welke credentials dit zijn.

Mocht je interesse hebben over NINTEX Workflow 2010, neem dan contact op met Joost van Lier.