De 5 do’s van een architect in een agile team

Als architect heb je wellicht de neiging om alles vooraf uit te denken. Dit lijkt haaks te staan op de agile methode. Toch kan je wel degelijk ‘agile werken onder architectuur’. De vraag is alleen, hoe haal je het beste uit de twee werelden (agile werken onder architectuur)? En hoe treed je als architect op in een agile team? In deze blog geef ik je 5 do’s die je helpen je rol als architect binnen of buiten een agile team uit te voeren.

Agile begint in steeds meer organisaties zijn weg te vinden, net als het werken onder architectuur. Agile werken probeert met korte stapjes steeds meer waarde toe te voegen. Maar lijkt als nadeel te hebben dat overzicht en structuur ontbreken. Werken onder architectuur heeft de neiging om zich te evolueren tot een groot en allesomvattend documentatie-project, en daarmee een logge tool waarmee onvoldoende snelheid wordt behaald. Mensen hebben immers de neiging gestructureerd te willen werken, met als gevolg om alles vooraf uit te denken. Maar dit is vrijwel onmogelijk als het project groter uitvalt. Agile werken en werken onder architectuur hoeven elkaar niet in de weg te zitten, sterker nog ze moeten elkaar helpen om tot goede en onderhoudbare software te komen. Kijk voor de 5 tips in mijn blog op de site van Verdonck, Klooster & Associates: https://www.vka.nl/blog/5-dos-architect-agile-team/

Advertenties

Internet of Things referentiearchitecturen: geen bouwbesluit wel handvatten

Dat IoT opkomt is geen verrassing meer. Ook niet dat er binnen uw organisatie over de inzet ervan wordt nagedacht. Maar waar moet je bij de inrichting van een IoT-oplossing aan denken? Alleen aan sensoren? Of de besturing hiervan? De te verzamelen managementinformatie? Gelukkig zijn er handvatten ontwikkeld in de vorm van IoT-referentiearchitecturen. Maar welke van deze referentie architecturen is nu voor uw IoT toepassing de juiste?

De afgelopen jaren zijn er diverse IoT-referentiearchitecturen ontwikkeld vanuit verschillende initiatieven. Grote internationale commerciële organisaties, verenigd in het Industrial Internet Consortium (IIC), hebben de Industrial Internet Reference Architecture(IIRA) opgesteld. Met subsidie van de Europese Unie is de zogenaamde IoT-A ontwikkeld, en de Duitse overheid heeft de zogenaamde Umsetzungsstrategie industrie 4.0 ontwikkeld. In grote lijnen worden dezelfde aandachtsgebieden besproken, maar elk van deze referentiearchitecturen legt de nadruk net even anders. Naast deze grote referentiearchitecturen hebben, kleinere, commerciële partijen referentiearchitecturen geschreven, zoals WSO2. Deze zijn veelal gericht op de techniek achter de IoT-oplossing.

Wilt u deze referentiearchitecturen toepassen? Lees het vervolg van mijn blog op de site van Verdonck Klooster & Associates: https://www.vka.nl/blog/internet-things-referentiearchitecturen-geen-bouwbesluit-wel-handvatten/

Wet Open Overheid (WOO) vergt nu al voorbereiding

De Wet Open Overheid (WOO) wordt begin 2017 behandeld door de Eerste Kamer. Maar door de organisatorische en technische veranderingen die deze wet vergt voor overheidsorganisaties is het belangrijk om nu al bij de consequenties stil te staan. Door nu al rekening te houden met de toekomstige wettelijke verplichtingen is de organisatie beter in staat om, na inwerkingtreding, spoedig te voldoen aan de eisen van deze wet.

Half december heeft Minister Plasterk de door de Eerste Kamer gewenste Quick Scan naar de implementatiekosten van de WOO aan de kamer gestuurd. Uit deze Quick Scan komt naar voren dat bij inwerkingtreding van de WOO, er extra ICT-investeringen nodig zijn van vele honderden miljoenen euro’s. De geschatte kosten geven aan hoeveel werk eraan komt, en het is handig om daar bij nieuwe projecten direct rekening mee te houden.

Meer weten over het vervolg van de wet? En welke organisatorische en technische consequenties deze wet heeft? Lees de volledige blog op: https://www.vka.nl/blog/wet-open-overheid-woo-vergt-nu-al-voorbereiding/

Enterprise Mobility vraagt om Security-by-Design

Uit de 2de nationale Benchmark voor Enterprise Mobility van VKA blijkt dat alle deelnemende organisaties mobiele apparaten uitgeven aan hun medewerkers. Echter, 1 op de 8 organisaties heeft geen oplossing om deze apparaten te beheren. Juist wanneer u mobiele apparaten uitgeeft is het belangrijk de informatiebeveiliging vanaf het begin goed te regelen.

Het uitreiken van mobiele apparaten zorgt volgens het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) voor nieuwe beveiligingsrisico’s binnen uw organisatie. Het NCSC definieert voornamelijk risico’s op het gebied van (on)bedoeld lekken van informatie. Deze risico’s zijn veelal technisch van aard. Echter, thema’s als reputatieschade of verlies van belangrijke gegevens hangen hier ook mee samen. Daarom is het belangrijk dat u vooraf keuzes maakt over de beveiliging van de informatie.

Het apparaat beveiligen of de applicatie?

De belangrijkste vraag ten aanzien van de beveiliging is of het apparaat zelf beveiliging nodig heeft (Mobile Device Management, MDM), of de bedrijfsinformatie binnen de bedrijfsspecifieke apps (Mobile Application Management, MAM).

Verder lezen? Lees de volledige blog op: https://www.vka.nl/blog/enterprise-mobility-vraagt-om-security-by-design/

ARCHITECTEN INNOVEER!

Organisaties worden geconfronteerd met steeds meer nieuwe en soms disruptieve technologieën. De architect speelt een cruciale rol om hiervan de vruchten te plukken. Dit vergt van hem een mindset waarin verbinden centraal staat.

In een steeds sneller innoverende wereld wordt een andere mindset van de architect gevergd. De architect stelt zich hierbij op als verbinder die vooral de kansen wil uitproberen die nieuwe technologie biedt voor de organisatie. Door te werken met kleine en snelle pilots wordt een snelle introductie van de nieuwe technologie bij de business gerealiseerd. Dit zorgt er tevens voor dat de consequenties voor de architectuur snel duidelijk zijn, die hij zal moeten vastleggen in beknopte en toegankelijke documenten. De architect blijft zo betrokken bij de innovaties die daadwerkelijk worden omgezet tot ‘going concern’ en heeft de fantastische rol deze ook te initiëren.

Lees  de volledige blog op: http://www.vka.nl/blog/architecten-innoveer/

DE ARCHITECT IS DE ONMISBARE DUIZENDPOOT IN EEN SCRUM TEAM

Een van de principes van het Agile manifesto luidt: “The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams”. Een architect zorgt voor verbinding in, en tussen, de zelfsturende teams. Maar ook voor commitment aan de vastgestelde architectuur principes en richtlijnen van de organisatie. In de praktijk wordt de rol van solution architect vaak vergeten in scrum teams, terwijl de rollen ‘ontwikkelaar’ en ‘tester’ wel expliciet worden benoemd. De rol van de solution architect is een essentiële en onmisbare rol binnen een Scrum team.

Lees de rest van de blog op de site van VKA: http://www.vka.nl/blog/architect-scrum-agile/

Using Bing Maps within SharePoint 2013

joost

Today I was preparing a SharePoint 2013 demonstration for the conference Overheid & ICT 2014. This is a large conference within The Netherlands where all kinds of governments can see new innovations and possibilities on IT.  For this conference we decided to go along with a whole bunch of solutions we‘ve created of the past few years. One of them where SharePoint project sites. In order to show some more information and to answer a question of a customer, who recently asked If we are able to provide map data on a SharePoint site I decided to display some data on a map as well. I thought this was going to be hard, however with SharePoint 2013 it turned out to be quite easy. Based on this blog, I was able to fix it within 20 minutes. Here is how I did it.

Requesting a Bing key

First of all, you need to request a Bing key. To request a key, navigate to the URL: http://www.bingmapsportal.com/. Using this website you are able to login, or create a new account using your Microsoft credentials. After registering, you are now able to generate key’s. The key is used as a authentication provider, when no key is provided a bar will be shown in the middle of your maps, stating that you are not authenticated. All of the information on Bing Maps will be entered using this key. I suggest you would use a company account to request the key

You are able to generate multiple key’s. So when you want to create something for another SharePoint farm, request a new key, in order to separate al of the Data flows. Especially when developing a commercial website, a lot of request can bring some additional costs.

Preparing SharePoint

When a new key is generated, please copy the key. The key now needs to be imported into SharePoint. This is done using PowerShell. In order to do this login to your SharePoint server, open a SharePoint Management Shell and enter the following command:

Set-SPBingMapsKey –BingKey “<Enter a valid Bing Maps key>”

When the key is imported a new column needs to be created. As we work mostly with site columns and content types, a little PowerShell Script can be used to create the column. The most interesting part, is that a certain field type, namely GeoLocation, is used. Apparently this is a default field type within SharePoint 2013 which can be used. In order to create such a column, use the following PowerShell command:

$weburl = "http://<website_address>"
$fieldXml = "<Field Type ='Geolocation' DisplayName='GPS Location'/>"
$web = Get-SPWeb $weburl
$fieldName = $web.Fields.AddFieldAsXml($fieldXml)
$web.Update()

When entering the correct URL the column will be created on that site. In order to change the name of the column change the term <GPS location>, and provide a name that is convenient for you.

The last thing is that this column needs to be added to a content type, and the content type needs to be added to a list. In that case you can use the column.

Entering data and displaying it in Views

After the column is created you can enter data. Normally the column is shown in two lines. However when you click “Specify location” a pop-up appears where the longitude and latitude can be entered, see figure below. Enter both the longitude and the latitude in the separate textboxes.

image

After entering the data and saving the item, the location is stored in the list which is being used. When the ‘GPS location’ column is added to the view a globe is shown in your view. When clicking the globe, it displays the location of the item. See figure below.

image 

New View

Using this type of column within a view, also offer you the possibility of creating a new type of view. When creating a new view it is possible to create a ‘Map view’. Within this view, a map is shown with pointers to items incorporated in the view. Whenever filters are applied, the items outside of the filter will not be shown. On the left side of the map, all items will be shown, when hovering an item, it will be shown in blue on the map. An example of the map view is shown below.

image

Conclusion

In the end using this kind of columns offer a whole lot new possibilities. The relative ease of use of this column, makes sure that it is incorporated in solutions easier and out of the box it provides already a lot possibilities. Using such a column I can see a lot of new possibilities appearing within SharePoint.