De 5 do’s van een architect in een agile team

Als architect heb je wellicht de neiging om alles vooraf uit te denken. Dit lijkt haaks te staan op de agile methode. Toch kan je wel degelijk ‘agile werken onder architectuur’. De vraag is alleen, hoe haal je het beste uit de twee werelden (agile werken onder architectuur)? En hoe treed je als architect op in een agile team? In deze blog geef ik je 5 do’s die je helpen je rol als architect binnen of buiten een agile team uit te voeren.

Agile begint in steeds meer organisaties zijn weg te vinden, net als het werken onder architectuur. Agile werken probeert met korte stapjes steeds meer waarde toe te voegen. Maar lijkt als nadeel te hebben dat overzicht en structuur ontbreken. Werken onder architectuur heeft de neiging om zich te evolueren tot een groot en allesomvattend documentatie-project, en daarmee een logge tool waarmee onvoldoende snelheid wordt behaald. Mensen hebben immers de neiging gestructureerd te willen werken, met als gevolg om alles vooraf uit te denken. Maar dit is vrijwel onmogelijk als het project groter uitvalt. Agile werken en werken onder architectuur hoeven elkaar niet in de weg te zitten, sterker nog ze moeten elkaar helpen om tot goede en onderhoudbare software te komen. Kijk voor de 5 tips in mijn blog op de site van Verdonck, Klooster & Associates: https://www.vka.nl/blog/5-dos-architect-agile-team/

Advertenties

Wet Open Overheid (WOO) vergt nu al voorbereiding

De Wet Open Overheid (WOO) wordt begin 2017 behandeld door de Eerste Kamer. Maar door de organisatorische en technische veranderingen die deze wet vergt voor overheidsorganisaties is het belangrijk om nu al bij de consequenties stil te staan. Door nu al rekening te houden met de toekomstige wettelijke verplichtingen is de organisatie beter in staat om, na inwerkingtreding, spoedig te voldoen aan de eisen van deze wet.

Half december heeft Minister Plasterk de door de Eerste Kamer gewenste Quick Scan naar de implementatiekosten van de WOO aan de kamer gestuurd. Uit deze Quick Scan komt naar voren dat bij inwerkingtreding van de WOO, er extra ICT-investeringen nodig zijn van vele honderden miljoenen euro’s. De geschatte kosten geven aan hoeveel werk eraan komt, en het is handig om daar bij nieuwe projecten direct rekening mee te houden.

Meer weten over het vervolg van de wet? En welke organisatorische en technische consequenties deze wet heeft? Lees de volledige blog op: https://www.vka.nl/blog/wet-open-overheid-woo-vergt-nu-al-voorbereiding/

ARCHITECTEN INNOVEER!

Organisaties worden geconfronteerd met steeds meer nieuwe en soms disruptieve technologieën. De architect speelt een cruciale rol om hiervan de vruchten te plukken. Dit vergt van hem een mindset waarin verbinden centraal staat.

In een steeds sneller innoverende wereld wordt een andere mindset van de architect gevergd. De architect stelt zich hierbij op als verbinder die vooral de kansen wil uitproberen die nieuwe technologie biedt voor de organisatie. Door te werken met kleine en snelle pilots wordt een snelle introductie van de nieuwe technologie bij de business gerealiseerd. Dit zorgt er tevens voor dat de consequenties voor de architectuur snel duidelijk zijn, die hij zal moeten vastleggen in beknopte en toegankelijke documenten. De architect blijft zo betrokken bij de innovaties die daadwerkelijk worden omgezet tot ‘going concern’ en heeft de fantastische rol deze ook te initiëren.

Lees  de volledige blog op: http://www.vka.nl/blog/architecten-innoveer/

DE ARCHITECT IS DE ONMISBARE DUIZENDPOOT IN EEN SCRUM TEAM

Een van de principes van het Agile manifesto luidt: “The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams”. Een architect zorgt voor verbinding in, en tussen, de zelfsturende teams. Maar ook voor commitment aan de vastgestelde architectuur principes en richtlijnen van de organisatie. In de praktijk wordt de rol van solution architect vaak vergeten in scrum teams, terwijl de rollen ‘ontwikkelaar’ en ‘tester’ wel expliciet worden benoemd. De rol van de solution architect is een essentiële en onmisbare rol binnen een Scrum team.

Lees de rest van de blog op de site van VKA: http://www.vka.nl/blog/architect-scrum-agile/