Wet Open Overheid (WOO) vergt nu al voorbereiding

De Wet Open Overheid (WOO) wordt begin 2017 behandeld door de Eerste Kamer. Maar door de organisatorische en technische veranderingen die deze wet vergt voor overheidsorganisaties is het belangrijk om nu al bij de consequenties stil te staan. Door nu al rekening te houden met de toekomstige wettelijke verplichtingen is de organisatie beter in staat om, na inwerkingtreding, spoedig te voldoen aan de eisen van deze wet.

Half december heeft Minister Plasterk de door de Eerste Kamer gewenste Quick Scan naar de implementatiekosten van de WOO aan de kamer gestuurd. Uit deze Quick Scan komt naar voren dat bij inwerkingtreding van de WOO, er extra ICT-investeringen nodig zijn van vele honderden miljoenen euro’s. De geschatte kosten geven aan hoeveel werk eraan komt, en het is handig om daar bij nieuwe projecten direct rekening mee te houden.

Meer weten over het vervolg van de wet? En welke organisatorische en technische consequenties deze wet heeft? Lees de volledige blog op: https://www.vka.nl/blog/wet-open-overheid-woo-vergt-nu-al-voorbereiding/

Advertenties

ARCHITECTEN INNOVEER!

Organisaties worden geconfronteerd met steeds meer nieuwe en soms disruptieve technologieën. De architect speelt een cruciale rol om hiervan de vruchten te plukken. Dit vergt van hem een mindset waarin verbinden centraal staat.

In een steeds sneller innoverende wereld wordt een andere mindset van de architect gevergd. De architect stelt zich hierbij op als verbinder die vooral de kansen wil uitproberen die nieuwe technologie biedt voor de organisatie. Door te werken met kleine en snelle pilots wordt een snelle introductie van de nieuwe technologie bij de business gerealiseerd. Dit zorgt er tevens voor dat de consequenties voor de architectuur snel duidelijk zijn, die hij zal moeten vastleggen in beknopte en toegankelijke documenten. De architect blijft zo betrokken bij de innovaties die daadwerkelijk worden omgezet tot ‘going concern’ en heeft de fantastische rol deze ook te initiëren.

Lees  de volledige blog op: http://www.vka.nl/blog/architecten-innoveer/

DE ARCHITECT IS DE ONMISBARE DUIZENDPOOT IN EEN SCRUM TEAM

Een van de principes van het Agile manifesto luidt: “The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams”. Een architect zorgt voor verbinding in, en tussen, de zelfsturende teams. Maar ook voor commitment aan de vastgestelde architectuur principes en richtlijnen van de organisatie. In de praktijk wordt de rol van solution architect vaak vergeten in scrum teams, terwijl de rollen ‘ontwikkelaar’ en ‘tester’ wel expliciet worden benoemd. De rol van de solution architect is een essentiële en onmisbare rol binnen een Scrum team.

Lees de rest van de blog op de site van VKA: http://www.vka.nl/blog/architect-scrum-agile/