ARCHITECTEN INNOVEER!

Organisaties worden geconfronteerd met steeds meer nieuwe en soms disruptieve technologieën. De architect speelt een cruciale rol om hiervan de vruchten te plukken. Dit vergt van hem een mindset waarin verbinden centraal staat.

In een steeds sneller innoverende wereld wordt een andere mindset van de architect gevergd. De architect stelt zich hierbij op als verbinder die vooral de kansen wil uitproberen die nieuwe technologie biedt voor de organisatie. Door te werken met kleine en snelle pilots wordt een snelle introductie van de nieuwe technologie bij de business gerealiseerd. Dit zorgt er tevens voor dat de consequenties voor de architectuur snel duidelijk zijn, die hij zal moeten vastleggen in beknopte en toegankelijke documenten. De architect blijft zo betrokken bij de innovaties die daadwerkelijk worden omgezet tot ‘going concern’ en heeft de fantastische rol deze ook te initiëren.

Lees  de volledige blog op: http://www.vka.nl/blog/architecten-innoveer/

Advertenties