SharePoint 2010: een inzicht in de nieuwe mogelijkheden (2) – deployment van WSP files

JoostAfgelopen week heb ik weer eens naar SharePoint 2010 gekeken. Ik wilde eens weten wat voor problemen ik zou tegenkomen als ik SharePoint 2007 zou upgraden naar SharePoint 2010. Hierbij ging het me vooral om de door ons gebouwde oplossingen (zogenaamde WSP’s). Daar we al een SharePoint 2010 omgeving (Beta versie) hebben draaien kon ik dat hier eens mooi uittesten.

In SharePoint 2007 gebruikte ik vaak de STSADM tool om de oplossingen toe te voegen aan de SharePoint solutions store. Ook gebruikte ik de tool om de WSP’s te deployen en eventueel naderhand te retracten en later weer te verwijderen. In SharePoint 2010 heb ik ook geprobeerd STSADM te proberen. Na een korte poging kwam ik erachter dat deze niet beschikbaar was. Wel is er voor SharePoint 2010 een zogenaamde SharePoint Management Shell aanwezig als vervanger van de STSADM tool. Met behulp van deze tool kunnen de WSP’s gedeployed worden.

Het toevoegen van de WSP’s aan SharePoint 2010 dient altijd te verlopen met de management shell van SharePoint (als je een WSP aan het programmeren bent zal dit automatisch gebeuren vanuit Visual Studio 2010). Alle stappen daarna kunnen eventueel ook via Central Administration van SharePoint 2010 uitgevoerd worden.

Om een solution (WSP) toe te voegen aan de solution store dien je het volgende commando te gebruiken:

Add-SPSolution -LiteralPath <SolutionPath>

Voor <SolutionPath> kun je het bestandspad ingeven waar de te uploaden WSP is opgeslagen. Bijvoorbeeld “C:\users\jlier\Documents\birthdays.wsp”

Eventueel kun je dan met de hand de oplossing toevoegen aan de verschillende beschikbare web applicaties, en naderhand kunnen de WSP’s hier weer terug getrokken worden en uiteindelijk kunnen de WSP’s vanaf deze plaats zelfs verwijdert worden. Zie ook onderstaande schermafbeelding:

image

In de onderstaande tabel heb ik de benodigde statements voor het toevoegen en verwijderen van WSP’s opgesomd en tegenover de statements geplaatst die gebruikt worden in de STSADM tool.

SharePoint Management Shell STSADM
Add-SPSolution -LiteralPath <SolutionPath> STSADM –o addsolution –filename “”
Install-SPSolution -Identity <SolutionName> -AllWebApplications -time <TimeToDeploy> -GACDeployment -CASPolicies STSADM –o deploysolution –name “” -allowgacdeployment -immediate
Uninstall-SPSolution [-Identity] <SPSolutionPipeBind> -WebApplication <SPWebApplicationPipeBind> STSADM –o retractsolution –name “”
Remove-SPSolution [-Identity] <SPSolutionPipeBind> STSADM –o deletesolution -name “”

Nadat ik twee WSP’s getest had kon ik concluderen dat de twee voor SharePoint 2007 ontwikkelde web parts ook op SharePoint 2010 werken. Dit is op zich goed nieuwe omdat we dan niet verschillende oplossingen opnieuw hoeven te bouwen.

Meer informatie over het toevoegen van solutions aan SharePoint zie ook het TechNet artikel op de site van Microsoft.

Advertenties